SRPSKO LIVAČKO DRUSTVO - Usluge SLD-a
<h3>Srpsko Livačko Društvo</h3>
<p>je neprofitna strukovna organizacija koja se bavi unapređenjem livarstva</p> <h3>SLD čine brojni subjekti iz oblasti livarstva</h3>
<p>Povezivanjem relevantnih domaćih strukovnih udruženja, organizacija i instituta radimo na rešavanju strateških problema u ovoj oblasti</p> <h3>Organizovanje seminara, savetovanja, kongresa</h3>
<p>Svim zainteresovanim subjektima omogućavamo trajno i profesionalno informisanje, obuku, doškolovavanje</p> <h3>Zastupanje interesa strukovnih subjekata</h3>
<p>Svojim odličnim kontaktima i referencama pomažemo zainteresovanim subjektima komunikaciju pred državnim organima i međunarodnim strukovnim organizacijama</p>

Usluge društva

Obaveštavamo zainteresovane članove-livnice da je SLD u mogućnosti da ponudi usluge iz:

a) izrade projekata i idejno tehnoloških rešenja za potrebe livačke industrije,

b) usluge marketinga i konsaltinga,

c) organizovanje kurseva iz:

 • simulacije livačkih procesa tj.demo prezentacija relevantnih MagmaSoft paketa,
 • topljenja metala i legura,
 • izrade kalupa i jezgara,
 • različitih tehnologija i postupaka livenja,
 • livačke greške-uzroci i metode otklanjanja

Gore navedene kurseve možemo po dogovoru držati bilo kod Vas bilo u prostorijama Društva

SLD takođe nudi zainteresovanima kompletan IT servis, što podrazumeva sledeće:

 • nabavka kompletne i računarske infrastrukture
 • održavanje hardware-a i software-a za mala i srednja preduzeća,
 • zašita računara od virusa i drugih napada,
 • umrežavanje preduzeća i njihovo postavljanje na internet,
 • izrada i održavanje web prezentacija,
 • kreiranje storage,file i print servera,
 • razvoj bezbedonosne informatičke strukture preduzeća