SRPSKO LIVAČKO DRUSTVO - Seminar iz Livarstva
<h3>Srpsko Livačko Društvo</h3>
<p>je neprofitna strukovna organizacija koja se bavi unapređenjem livarstva</p> <h3>SLD čine brojni subjekti iz oblasti livarstva</h3>
<p>Povezivanjem relevantnih domaćih strukovnih udruženja, organizacija i instituta radimo na rešavanju strateških problema u ovoj oblasti</p> <h3>Organizovanje seminara, savetovanja, kongresa</h3>
<p>Svim zainteresovanim subjektima omogućavamo trajno i profesionalno informisanje, obuku, doškolovavanje</p> <h3>Zastupanje interesa strukovnih subjekata</h3>
<p>Svojim odličnim kontaktima i referencama pomažemo zainteresovanim subjektima komunikaciju pred državnim organima i međunarodnim strukovnim organizacijama</p>

Seminar iz Livarstva

15. Januara 2008.u sveanoj sali TMF-a u Beogradu u 11h odran je seminar iz Livarstva u saradnji Univerziteta u Ljubljani-Fakultet za prirodne nauke i ininjering, Tehnolo1ko-metalur1kog fakulteta Univerziteta u Beogradu i Srpskog livakog drutva .

Glavne teme seminara odnosile su se na DTA i termiku analizu livakih legura pri njihovom hlaenju i ovravanju i na kompjuterske simulacije livakih procesa, to se moe videti i iz priloenog programa odranog seminara.

 

Univerzitet u Beogradu
Tehnoloko Metalurki fakultet
Srpsko livacko dru1tvo
University of Ljubljana Faculty of Natural Science and Engineering
TMF Beograd
Srpsko livacko drustvo
University of Ljubljana

PROGRAM SEMINARA:

11-11.45h

Dilatometrijska i termika analiza sivog liva

Dr.sc. Primo Mrvar, dr.sc. Joef Medved, Mitja Petri dipl.in.

 

12-12.45h

Toplotna i termodinamika analiza Al-legura

Dr.sc. Joef Medved, dr.sc. Primo Mrvar, Maja Vonina dipl.in.

13-13.30h

Pauza-koktel osveenje

 

13.30-14.15

Cjelokupna rjeenja za sve livake tehnologije – Virtualna livnica

Mitja Petri dipl.in., dr.sc. Primo Mrvar, dr.sc. Joef Medved

 

14.30-15.15

Razvoj kompleksnog odlivka za nagibno kokilno livenje pomou raunarske simulacije livakih procesa

Almir Mahmutovi dipl.in., Mitja Petri dipl.in, dr.sc. Primo Mrvar, dr.sc. Joef Medved

 

15.30

Koktel i zakuska