SRPSKO LIVAČKO DRUSTVO - Seminar iz Livarstva 2011
<h3>Srpsko Livačko Društvo</h3>
<p>je neprofitna strukovna organizacija koja se bavi unapređenjem livarstva</p> <h3>SLD čine brojni subjekti iz oblasti livarstva</h3>
<p>Povezivanjem relevantnih domaćih strukovnih udruženja, organizacija i instituta radimo na rešavanju strateških problema u ovoj oblasti</p> <h3>Organizovanje seminara, savetovanja, kongresa</h3>
<p>Svim zainteresovanim subjektima omogućavamo trajno i profesionalno informisanje, obuku, doškolovavanje</p> <h3>Zastupanje interesa strukovnih subjekata</h3>
<p>Svojim odličnim kontaktima i referencama pomažemo zainteresovanim subjektima komunikaciju pred državnim organima i međunarodnim strukovnim organizacijama</p>

Seminar iz livarstva 2011

Seminar iz livarstva 2011 Seminar iz livarstva 2011 Seminar iz livarstva 2011 Seminar iz livarstva 2011

 

 

 

 

U svečanoj Sali Tehnološko-metalurškog fakulteta u Beogradu(TMF), 20 Maja  2011. u organizaciji SLD-a , TMF-a  i firme ELKEM,održan je međunarodni seminar iz Livarstva sa dolenavedenin temama i predavačima.

Mr Smiljan Hren,dipl.ing.
Udruženje Ljevača Hrvatske

dipl.ing.Gordana Gojsević Marić, Elkem As ,Zagreb
Proizvodnja nodularnog lijeva

dipl.ing.Sabahudin Kermo, EKW-Kremen Novo Mesto
Predavanje s osvrtom na ozid i održavanje livnih lonaca sa novom suhom  masom iz proizvodnog programa EKW-Kremen

dipl.ing.Gordana Gojsević Marić, Elkem As ,Zagreb
Greške i moguča riješenja na odljevcima sivog i nodularnog lijeva

Prof Dr. Faruk Unkić, Metalurški Fakultet Sisak
Cjepljenje sivog i nodularnog lijeva,

Seminar je bio dobro posećen uz zapaženo interesovanje i aktivnost učesnika istog.

Fotografije sa seminara moete pogledati ovde.